Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
Số kí hiệu 648/UBND
Ngày ban hành 10/03/2017 Ngày hiệu lực 10/03/2017
Lĩnh vực Cải cách hành chính Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Cấp tỉnh Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
Đính kèm: Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính