Thống kê tổng đàn gia súc gia cầm tiêm phòng đợt 1 năm 2017
Số kí hiệu 150/UBND
Ngày ban hành 06/04/2017 Ngày hiệu lực 06/04/2017
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung Thống kê tổng đàn gia súc gia cầm tiêm phòng đợt 1 năm 2017
Đính kèm: Thống kê tổng đàn gia súc gia cầm tiêm phòng đợt 1 năm 2017