Số liệu Thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm
Số kí hiệu 2047/UBND
Ngày ban hành 06/04/2017 Ngày hiệu lực 06/04/2017
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung Số liệu Thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm
Đính kèm: Số liệu Thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm