Nghị quyết HĐND huyện về Nhiệm vụ năm 2017
Số kí hiệu AC
Ngày ban hành 05/03/2017 Ngày hiệu lực 05/03/2017
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Quốc hội Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung Nghị quyết HĐND huyện về Nhiệm vụ năm 2017
Đính kèm: Nghị quyết HĐND huyện về Nhiệm vụ năm 2017