giấy mời họp hcsdckdscds
Số kí hiệu 65/GM
Ngày ban hành 21/11/2017 Ngày hiệu lực 21/11/2017
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Cấp tỉnh Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung giấy mời họp hcsdckdscds
Đính kèm: giấy mời họp hcsdckdscds