Ban hành các KH triển khai thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn huyện năm 2017
Số kí hiệu A1
Ngày ban hành 05/03/2017 Ngày hiệu lực 05/03/2017
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Quốc hội Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung C
Đính kèm: Ban hành các KH triển khai thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn huyện năm 2017