Việt Xuyên nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, đến nay xã Việt Xuyên đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí "cứng” trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Chính quyền, nhân dân đang nỗ lực dồn sức để hoàn thiện nốt các tiêu chí để về đích xã NTM vào năm 2017.
Việt Xuyên nỗ lực xây dựng nông thôn mới


 

Đổ đường bê tông Thôn Việt Yên


Việt Xuyên có vị trí địa lý thuận lợi trong phát triển kinh tế, xã hội, có tuyến đường quốc lộ 15B đi qua là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa với thị trường bên ngoài. Bên cạnh đó, xã cũng có những khó khăn nhất định, nhất là các tiêu chí như: đường giao thông nông thôn; hình thức tổ chức sản xuất; thu nhập, việc làm... là rào cản trong XDNTM.

Đặc biệt, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính nhưng lại manh mún, hiệu quả cây trồng, vật nuôi chưa cao. Nhiều người vẫn còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, tư duy mới trong sản xuất còn chậm, nhất là việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Thương mại, dịch vụ kém phát triển, số hộ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu cho tiêu dùng còn ít.

 Xác định rõ những khó khăn đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo XDNTM phù hợp với điều kiện địa phương. Cùng với việc triển khai rà soát, đánh giá thực trạng 19 tiêu chí XDNTM, xã đã thành lập ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy là trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã là phó ban.

 Căn cứ quy hoạch và đề án phê duyệt, UBND xã đã tổ chức các hội nghị nhân dân ở các thôn triển khai các nội dung trong XDNTM; đồng thời, để tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động để cùng nhau ra sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp; đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy truyền thống tốt đẹp tình làng nghĩa xóm, bài trừ tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn; tổ chức phát động phong trào thi đua XDNTM và coi đây là chỉ tiêu thi đua của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể với phương châm: cán bộ đảng viên gương mẫu làm trước và tích cực vận động nhân dân làm theo.

 

 

Lát gạch sân Trung tâm hành chính xã


 Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, đem lại niềm tin trong nhân dân về một chủ trương đúng và trúng. Từ đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hiến kế, hiến công, hiến đất chung sức thực hiện các tiêu chí XDNTM. Người dân đã tự nguyện tham gia làm giao thông nông thôn, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa...

 Từ một xã có mạng lưới giao thông chủ yếu là đường đất, nay đã cơ bản cứng hóa toàn xã; bê tông hóa đường nội đồng theo yêu cầu của tiêu chí; kênh mương nội đồng từng bước được kiên cố hóa.

19 tiêu chí về cơ bản đều đã đảm bảo. Tiêu chí về thu nhập là khó khăn nhất nhưng nhờ đổi mới sản xuất, xây dựng và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là phát huy nghề các nghề truyền thống nên đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt. Các hợp tác xã sản xuất đang hoạt động khá hiệu quả. 

 

Vườn mẫu gia đình anh Trần Xuân Tư - Thôn Tùng Lang


Để cán đích xã NTM vào năm 2017, Việt Xuyên đã và đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy nội lực trong nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện, phát huy các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

 


Nguồn: BBT