Công tác giáo dục chính trị năm 2018
sáng ngày 24/5/2018 xã Việt Xuyên tổ chức giáo dục chính trị cho toàn thể cán bộ công chức, các ngành đoàn thể cấp xã, lực lượng dân quân; đội ngủ Bí thư, thôn trưởng, trưởng các chi hội, công an viên các thôn.
Công tác giáo dục chính trị năm 2018

Thực hiện mệnh lệnh số 762/ML-BCH ngày 27/12/2017 của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà về thực hiện nhiệm vụ quan sự - Quốc phòng năm 2018 và sự lảnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP về công tác xây dựng Đảng năm 2018, sáng ngày 24/5/2018 xã Việt Xuyên tổ chức giáo dục chính trị cho toàn thể cán bộ công chức, các ngành đoàn thể cấp xã, lực lượng dân quân; đội ngủ Bí thư, thôn trưởng, trưởng các chi hội, công an viên các thôn.

Makets lớp học

Đây là đợt giáo dục chính trị quan trọng nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, lực lượng dân quân và công an viên nắm chắc các nội dung cơ bản về quân sự, giáo dục chính trị, các luật trong quân sự, quốc phòng đặc biệt là luật dân quân tự vệ để từ đó làm cơ sở đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ khi có các tình hống xảy ra sẻ chủ động tốt, công tác phối kết hợp linh hoạt hơn, có như vậy thì mới phát huy được thế mạnh của từng lực lượng khác nhau đồng thời hỗ trợ nhau tạo tiền đề và điều kiện cho nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương nhất là trong tình hình mới hiện nay.

Đ/c Phạm Nam Anh - HUV, Bí thư đảng uỷ xã lên lớp truyền đạt các nội dung chương trình giáo dục chính trị

Toàn cảnh buổi học


Tác giả: NT Xuân - Nguồn: BBT