Việt Xuyên triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc
Ngày 13/5/2018Xã Việt Xuyên triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn toàn xã nhằm bảo vệ đàn gia súc khỏi các dịch bệnh một cách hiệu quả nhất. Đây là một trong những nhiệm vụ được chính quyền địa phương xã đặc biệt quan tâm.
Việt Xuyên triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc

Năm 2018 tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã diễn biến khá phức tạp do thời tiết bất ổn là điều kiện cho các dịch bệnh phát triển và lây lan do đó chuyên môn thú ý xã đã kịp thời tham mưu kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc vụ Xuân 2018 để chủ động trong việc phòng dịch và hạn chế nguy cơ phát sinh dịch tăng cao đồng thời tăng hệ thống miễn dịch cho đàn gia súc. Do đó Việt Xuyên đã triển khai công tác tiêm phòng năm 2018 và xây dựng lịch tiêm bổ sung vào các tháng trong quý 3 và quý 4.

Cán bộ thú y xã chuẩn bị tiêm tụ huyết trùng trâu bò

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ dù gặp một số khó khăn như cá biệt một số chủ hộ gia đình còn nhận thức chưa cao trong việc chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc, Vắc xin tiêm phòng hết giữa chừng nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của ban chỉ đạo xã đến nay công tác tiêm phòng đã đạt được một số kết quả như sau: Đã tiêm phòng dịch tả, tụ huyết trùng lợn đạt 60% , tiêm phòng dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu, bò đạt 80 % kế hoạch. Đoàn sẽ tiếp tục triển khai tiêm phòng dại chó trong thời gian tuần tới.

 

 

Xã Việt Xuyên phấn đấu trong năm 2018 tổ chức tiêm phòng triệt để các loại vác xin phòng chống các dịch bệnh trên gia súc đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tự ý thức hơn trong công tác tiêm phòng và xây dựng tốt các quy chế xử phạt, răn đe kịp thời các trường hợp không chấp hành để người dân ngày càng có ý thức tốt, chủ động và hợp tác đối với công tác tiêm phòng.

Tác giả: NT Xuân - Nguồn: BBT