Việt Xuyên: Tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất vụ lúa Hè Thu năm 2018
Sáng ngày 6/9/2018 Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã Việt Xuyên tổ chức khảo sát thăm đồng đánh giá năng suất Hè Thu năm 2018 nhằm xây dựng phương án chỉ đạo thu hoạch mùa hiệu quả.
Việt Xuyên: Tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất vụ lúa Hè Thu năm 2018

 

Hiện nay trên các cánh đồng lúa của xã Việt Xuyên lúa Hè Thu đang váo gia đoạn chín dần chuẩn bị vào giai đoạn thu hoạch do đó để nhằm đánh giá năng suất và thời điểm lúa chín rộ phù hợp thu hoạch để lên phương án chỉ đạo, tuyên truyền bà con nông dân tập trung cao độ thu hoạch lúa một cách đại trà, nhanh gọn hạn chế tối đa thiệt hạ do thời tiết và chuột hại.

 

Lúa tại cánh đồng Trung Trinh

Với phương châm “ Xanh nhà hơn già đồng” “ nhanh gọn và hiệu quả” Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã đã chủ động lên phương án chỉ đạo đến tận các thôn và toàn thể bà con nông dân huy động hiệu quả, tối đa nhân vật lực triển khai thu hoạch lúa một cách đồng bộ trên diện rộng cánh đồng, nhằm tranh thủ thời tiết nắng ráo thu hoạch không chỉ là cây lúa mà cả rau màu. Bên cạnh đó triển khai họp Ban chỉ đạo làm việc với các chủ phương tiện thu hoạch như máy gặt liên hoàn trong xã để thống nhất áp dụng giá thu hoạch trên toàn xã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nông dân.

Đ/c trương Công an - Trưởng BCĐ NN xã khảo sát năng suất lúa

Qua đánh giá của đoàn dự kiến vụ Hè Thu năm 2018 nhìn chung năng suất trung bình trên toàn xã đạt 4,4 tấn/ ha trong đó các diện tích canh tác trên các cánh đông của thôn trung Trinh, Việt Yên, Tân Long đặc biệt là giống lúa Khang dân năng suất cao đạt từ 2,5 – 2,7 tạ/ sào. Mặc dù năng suất vụ Hè Thu năm 2018 đánh giá không đạt cao so với năm 2017 nhưng săng suất khá cao.

         

Đ/c Phụ trách công tác khuyến nông  xã kiểm tra chất lượng hạt lúa

Trên cơ sở tình hình thực tế khảo sát thăm đồng ban chỉ đạo sản xuất đề nghị bà con nông dân thường xuyên chủ động thăm đồng và lắng nghe các thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã để tập trung cho thu hoạch mùa trong tháng 9/2018 là kết thúc việc thu hoạch các diện tích Hè thu đồng thời tập trung cho công tác sản xuất vụ mùa tiếp theo.

Xin kính chúc bà con nông dân một vụ mùa bội thu./.


Tác giả: NT Xuân - Nguồn: BBT