Việt Xuyên Tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất
Sáng ngày 17/5/2018 UBND xã Việt Xuyên tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất vụ Xuân năm 2018 đặc biệt là những giống lúa mới đưa vào sản xuất để có phương án chỉ đạo cho các vụ tiếp theo.
Việt Xuyên Tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất

Qua kiểm tra thực tế các cánh đồng lúa của toàn xã Ban chỉ đạo sản xuất xã nhận định mạc dù trong quá trình sản xuất vụ Xuân gặp khó khăn về diễn biến phứ tạp của thời tiết, sâu bệnh phát triển nhưng do kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn bà con nông dâ cách phòng trừ sâu bệnh và mạnh dạn đưa vào sản xuất một số giống mới năng suất hơn chất lượng hơn do đó ban chỉ đạo đánh giá năng suất vụ Xuân năm 2018. 

Lúa ở cánh đồng Cân

Năng suất dự kiến của vụ Xuân 2018 như sau: Về giống lúa HT1, nếp, thiên Ưu đạt từ 45-48 tạ/ha, Khang dân đạt từ 48-50 tạ/ha; TH3-3 đạt từ 48-50 tạ/ha. ttreen các cánh đồng của toàn xã.

Lúa tại cánh đồng Tùng

Hiện nay Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã tập trung chỉ đạo thôn tuyên truyền vân động bà con nhân dân tập trung máy móc, nhân lực vào công tác thu hoạch mùa khi thời tiết thuận lợi với phương châm “ Xanh nhà hơn giá đồng” trong thời gian trong tháng 6/2018 là thu hoạch xong các diện tích gieo trồng để tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa tiếp theo.

Chúc bà con nông dân chúng ta một mùa bội thu.


Tác giả: NTXuan - Nguồn: BBT