VIỆT XUYÊN: Sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng; Nhiệm vụ, giả
Chiều ngày 31/7/2018 xã Việt Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng; 6 tháng đầu năm;Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Sơn – UVBTV huyện uỷ, trưởng ban bân vận, trưởng đoàn công tác, các đồng chí trong các ban xây dựng Đảng.
VIỆT XUYÊN: Sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng; Nhiệm vụ, giả

Sáu tháng đầu năm 2018 Xã Việt Xuyên đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyến mặt trận, các đoàn thể thôn và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội cụ thể : Về nông nghiệp, diện tích sản xuất vụ Xuân 245ha, năng suất bình quân đạt 5,022 tấn/ha, tổng sản lượng 1229,9 tấn tăng 311,7 tấn so với cùng kỳ năm trước, rau màu các loại 20,5ha năng suất bình quân đạt 90% trong đó cây Dưa 12.5 ha thu nhập 5 triệu đồng/sào tăng 1,5 triệu đồng/ sào so cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập từ cây Dưa đạt 1,19 tỷ đồng.

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã thông qua báo cáokết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm;nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm

 Sản xuất vụ Hè Thu đạt 100% kế hoạch, tổng đàn trâu bò 818 con tăng 138, đàn lợn 1250 tăng 300 con so vời cùng kỳ năm trước. Kiểm soát dịch bệnh tốt, tỷ lệ tiêm phòng đạt 80%. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ổn định ở mức 4.69 ha.

Các lĩnh vực về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, ngân sách nhà nước thu 6.360,3 triệu đồng đạt 109% so với dự toán; Giao thông thuỷ lợi làm mới được 801m đường bê tông đạt 64,8% kế hoạch, xây dựng 300m rảnh thoát nước. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, đầu tư đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. Chất lượng giáo dục nâng cao, các chính sách an sinh xã hội bảo đảm, công tác khám chữ bệnh ban đầu tốt, Quốc phòng an ninh cũng cố, giữ vững đặc biệt là công tác an ninh trật tự an toàn giao thông.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các chi uỷ hết sức quan tâm lảnh đạo chỉ đạo, chủ động trong việc quán triệt các nghị quyết của các cấp đến đảng viên, nhân dân và cụ thể hoá các nghị quyết thành hành động từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.Sáu tháng đầu năm đã chuyển chính thức 06 đồng chí đảng viên, 03 đồng chí tham gia lớp đảng viên mới, 10 quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng.

Đồng chí Lê Văn Sơn – UVBTV huyện uỷ, trưởng ban bân vận, trưởng đoàn công tácphát biểu chỉ đạo Hội nghị

* Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Sáu tháng cuối năm xã Việt Xuyên tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi, quan tâm công tác phòng chống bão lụt và các dịch bệnh; Tập trung thu ngân sách và xúc tiến nhanh công tác xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác dân vận, làm tốt công tác giao dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt trên tất cả các lĩnh vực kinh tê, xã hội theo nghị quyết Đảng bộ và chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.


Tác giả: NT Xuân - Nguồn: BBT