Thôn Tân Long xã việt Xuyên với công tác chuẩn bị cho bầu cử trưởng thôn
Ngày 17/3/2018 thôn tân Long xã Việt Xuyên tổ chức Hội nghị bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2020. Để chuẩn bị tốt cho ngày Bầu cử sáng ngày 16/3/2018 cán bộ thôn và đảng viên trong chi bộ đã tham gia lao động trang trí hội trường, kiểm tra loa máy và làm vệ sinh khu vực nhà văn hóa thôn.
Thôn Tân Long xã việt Xuyên với công tác chuẩn bị cho bầu cử trưởng thôn

Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2020 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với các thôn bới ngày bầu cử trưởng thôn là dịp để đông đảo cử tri các thôn tự mình lựa chọn ra vị trưởng thôn có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc ở thôn một cách hiệu quả và có lợi nhất cho người dân.

Makets của Hội nghị bầu cử trưởng thôn

 

 

 

Làm vệ sinh nhà văn hóa thôn

Để công tác Bầu cử diễn ra thuận lợi và theo đúng quy trình trong thời gian qua Thôn Tân Long đã bám vào hướng dẫn số 01 Hướng dẫn quy trình bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2020 của UBND xã Việt Xuyên, thông tư số 04/2012/11/BTV ngày 31/8/2012 của bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, công văn số 43/CV/ĐU, ngày 30/01/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy xã Việt Xuyên về tổ chức đại hội thôn, đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, mặt khác thôn đã tổ chức Họp rà lựa chọn nhân sự, quyết toán công khai kinh tế

 

Nhà văn hóa thôn Tân Long - Nơi diễn ra hội nghị bầu cử trưởng thôn

Đến thời điểm hiện nay thôn đã chuẩn bị đầy đủ các bước cho ngày Bầu cử trưởng thôn đó là lựa chọ và giới thiệu được 02 ông(bà) ra ứng cử chức trưởng thôn nhìn chung 02 ứng cử viên được đánh giá là người có năng lực, có trách nhiệm và có uy tín với nhân dân để đảm đương được các công việc của thôn. Bên cạnh đó công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất được thôn chú trọng như thành lập ban kiểm phiếu, chia các khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri, makets, băng cờ tuyên tuyên truyền…

Công tác trang trí, sáp xếp Hội trường nhà Vh 

Ngày Bầu cử trưởng thôn thôn tân Long đang đề gần là ngay phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của nhân dân đối với lá phiếu của mình Tổ bầu cử thôn tân Long đã sẵn sàng đón tiếp cử tri thôn đến bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ của mình bầu chọn trưởng thôn.


Tác giả: Nguyễn Thị Xuân - Nguồn: BBT