sáng ngày 24/5/2018 xã Việt Xuyên tổ chức giáo dục chính trị cho toàn thể cán bộ công chức, các ngành đoàn thể cấp xã, lực lượng dân quân; đội ngủ Bí thư, thôn trưởng, trưởng các chi hội, công an viên các thôn.